Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

RETTE FOKUS

Mit navn er Hanne Elena Maria Larsen

Sygeplejerske & Afspændingspædagog


Sundhedsfaglig konsulent

Bindeleddet mellem dig og sundhedsvæsenet

Afspændingsbehandlinger

Foredrag/faglige oplæg/undervisning


Kontakt: 20 68 60 68

[email protected]

Hobrovej 374

9200 Aalborg

1)

Jeg er bindeleddet mellem dig og sundhedsvæsenet. Mit fokus er at give hjælp og støtte til at få stillet de vigtige spørgsmål, både som patient og som pårørende i den konkrete situation.

Jeg kan hjælpe med at sikre entydig og præcis kommunikation mellem dig som patient og pårørende i mødet med sundhedsvæsenet, samt sikre gennemskuelighed i dit forløb, så du får overblik og ro til at være patient og/eller pårørende.


2)

Jeg kan være koordinatoren og "dine ekstra øre og øjne" i dit udredningsforløb/behandlingsforløb (f.eks. kræftpakkeforløb).

 • Ved forundersøgelsen
 • Ved samtaler med læger, sygeplejersker, sagsbehandlere, socialrådgivere osv.
 • Til undersøgelser og behandling
 • Hjælp til at gennemskue udredningsplanen
 • Deltage/støtte ved opfølgning på efterforløb (f.eks. ifm. operation og andre undersøgelser)
 • Hjælpe og støtte dig med at holde styr på datoer/tider til undersøgelser og samtaler


3)

Jeg kan hjælpe med gennemlæsning og forståelse af:

 • Udredningsplan
 • Behandlingsplan
 • Indkaldelsesbreve til diverse undersøgelser og samtaler
 • Din journal (bl.a. på Sundhed.dk)
 • Udskrivningsrapporter


4)

Jeg kan fungere som koordinator/tovholder/samarbejdspartner i forbindelse med udskrivelse fra sygehus til:

 • Eget hjem
 • En midlertidig bolig/aflastningsplads
 • Indflytning i plejebolig

Jeg er med til at sikre den gode udskrivelse - dvs. højne sikkerheden og trygheden i overgangen fra indlæggelse til udskrivelse ved at deltage i udskrivningssamtaler. Hjælpe med forståelse af det aftalte med de tilstedeværende under samtalerne.


5)

Afspændingsbehandlinger


6)

Foredrag / oplæg / undervisning